Internet
 •  

  RESPONSABILITAT CIVIL d'EMPRESES

Protegeixi la seva empresa enfront a reclamacions per danys causats a tercers.
 • RESPONSABILITAT CIVIL D'ADMINISTRADORS / CONSELLERS +

  Protegeixi el patrimoni personal dels administradors socials enfront les reclamacions per perjudicis causats a la societat, als accionistes o tercers que siguin conseqüència d'errors de gestió.
   
  Cobertures:
  • Indemnitzacions per responsabilitat civil dels administradors socials en l'exercici de les seves funcions al servei de la societat prenedora de l'assegurança sempre que hi hagi culpa o negligència en l'exercici del seu càrrec.
  • Defensa i Fiances.
 • RESPONSABILITAT CIVIL CONTAMINACIÓ +

  Protegiu-vos de possibles imprevistos en la seva activitat a causa dels danys i perjudicis per la introducció o dispersió de matèries o substàncies nocives o contaminants, a la terra, aigua o aire, i que tinguin el seu origen en les instal.lacions de l'empresa assegurada.
  Cobertures:
  • Indemnització i reparació del dany als elements naturals . Indemnitzacions pels danys personals.
  • El cost de reparació o reposició pels danys materials.
  • En el cas de danys a flora o fauna es garanteix la curació o reposició d'espècies i el restabliment de les condicions necessàries per a la seva vida i reproducció.
  • Indemnització per els perjudicis patrimonials consecutius acreditats.
  • La contaminació assegurada és aquella contaminació directament atribuïble a l'activitat o instal·lació i que es produeixi de manera accidental i aleatòria, és a dir, que sigui extraordinària i que no s'hagi produït de forma intencionada i consentida.
  • Defensa i fiances.
 • RESPONSABILITAT CIVIL EMPRESES +

  • R. Civil General o d'Explotació.
  • R. Civil patronal.
  • R. Civil Creuada.
  • R. Civil Subsidiària de subcontractistes.
  • R. Civil Productes / Post treballs.
  • R. Civil Locativa.
  • R. Civil Immobiliària.
  • Despeses de Defensa i Fiances.
 • 1