Internet
  • Assegurances de FLOTES VEHICLES

    INDUSTRIALS I TURISMES D'EMPRESA

Producte destinat a autònoms i empreses amb més de 10 vehicles.
 
Avantatges:
 
  • Descomptes de fins a un 50%.
  • Pressupost a mida i segons les necessitats de cada empresa.
  • Cobertures independents per a cada vehicle en àmbit nacional i/o internacional.
  • Inclusió d'ADR en vehicles industrials sense increment de prima.
  • Possibilitat de pagament fraccionat fins i tot mensual i unificat al venciment anual que vostè vulgui.
  • Devolució de prima, per baixa o venda, del període pagat i no consumit.