Internet
  • Assegurances D'EQUIPS ELECTRÒNICS

Una assegurança que cobreix els danys materials causats com a conseqüència directa de qualsevol causa accidental en equips de processament de dades, ordinadors personals i els seus perifèrics com monitors, impressores, escàner, servidors de xarxes de dades, equips de comandament electrònic de maquinària i robots industrials, ràdio, televisió, electromedicina, disseny gràfic, fotocopiadores, faxos, etc.