Internet
 • comerç / oficines

  El seu negoci en bones mans

Un producte dissenyat per atendre les necessitats actuals de tot tipus de comerços i dirigida a negocis en els quals, l'activitat principal sigui la venda de béns i serveis.

Cobertures:
 • Incendi, explosió i caiguda de llamp.
 • Danys per aigua en els béns assegurats.
 • Localització d'avaries i reparació de canonades.
 • Trencaments de vidres, llunes, miralls, rètols i pisa sanitària.
 • Robatori i danys per aquesta causa.
 • Desperfectes al local per robatori: 
  - Diners en efectiu i xecs.
  - Béns portats per l'assegurat, empleats i clients a l'interior de l'establiment.
  - Substitució de claus i panys.
 • Responsabilitat civil: 
  - Indemnitzacions i fiances. 
  - Costos judicials i direcció jurídica.
 • Inhabitabilitat de l'edifici:
  - Lloguer d'un local similar a l'afectat. 
  - Trasllat del contingut. 
  - Reposició de documents.
 • Despeses d'extinció i salvament.
 • Paralització de l'activitat: 
  - Indemnització diària a conseqüència emparada per les cobertures de danys materials i robatori.
 • Danys interns que pateixi la maquinària, aparells i equips electrònics: 
  - Danys interns que pateixen les maquinàries, aparells i equips electrònics.
 • Defensa jurídica.
 • Assistència en el comerç.
 • Defensa Jurídica i Reclamació.
 • Pèrdua de beneficis: Despeses generals permanents, benefici brut i indemnització diària.
 • Responsabilitat Civil: (explotació, patronal, de productes i treballs acabats, de treballs fora, davant del propietari de l'edifici/locativa, de l'immoble i davant l'inquilí).
 • Robatori i espoliació: Robatori d'existències en aparadors, robatori i desperfectes per robatori al continent. Diners en efectiu dins de caixa forta. Diners en efectiu fora de caixa forta. Espoliació a clients i empleats, espoliació cobradors. Infidelitat d'empleats, béns mobles en terrassa (Hostaleria) i transport de mercaderies.
 • Danys a maquinària/ordinadors/equips electrònics/aparells elèctrics. Deteriorament de mercaderies en cambres frigorífiques. Danys estètics al continent.

PRODUCTE ESPECIAL PER CONCESSIONARIS, TALLERS D' AUTOMÒBILS I BENZINERES.

OFERTA ESPECIAL A NEGOCIS DEL SECTOR DE L' HOSTALERIA