Internet
  • Assegurances COL·LECTIVES

    VIDA

Les assegurances col · lectives de vida permeten a la seva empresa cobrir el risc de mort o invalidesa permanent dels seus treballadors, resolent l'obligació adquirida a través de conveni col · lectiuva o millora social voluntària. Es poden contractar per diferents durades i s'ajusten perfectament a la necessitat o compromís de cada empresa ja que, a més de garantir les prestacions contractades (que poden consistir tant en capitals com en rendes), gaudeixen d'una gran flexibilitat, tant en les possibles variacions de les cobertures com en la col · lectivitat assegurada.
 

Possibles variacions de les cobertures com en la col · lectivitat assegurada.