Internet
  • Assegurances de PESCA

    Una assegurança per gaudir del teu esport a la natura

L'assegurança cobreix la responsabilitat civil mentre practica la pesca esportiva amb canya dins del territori espanyol.

Cobertures

  • Responsabilitat civil.
  • Defensa i Fiances
  • Accidents corporals.