Internet
  • Assegurances de ANIMALS

    ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

Cobertura:

  • La nostra assegurança de responsabilitat civil d'animals de companyia respon davant terceres persones o béns per la responsabilitat civil derivada de la propietat o possessió d'animals domèstics, com poden ser gossos o cavalls de cadira ...