Internet
 • Assegurances de comunitats

  Perque la seva casa arriba més enllà de la porta del replà

Cobertures:
 • Incendi, explosió o implosió. Fum. Caiguda de llamps.
 • Fenòmens atmosfèrics (pluja, vent, pedra o calamarsa i neu).
 • Enfonsament accidental del terreny per obres alienes a l'immoble assegurat.
 • Xoc o impacte de vehicles, aeronaus o altres objectes.
 • Actes vandàlics.
 • Danys d'origen elèctric.
 • Inundacions.
 • Danys per aigua en els béns assegurats: localització d'avaries, reparació de canonades i despeses per desencallar conduccions comunitàries.
 • Trencaments de vidres, llunes, miralls i vidrieres, aigüeres i aparells sanitaris fixos.
 • Robatori i danys causats per robatori, furt, substitució de claus i panys en cas de robatori.
 • Despeses de reparació o reposició necessaris per restaurar la coherència estètica que el bé danyat tenia abans de l'ocurrència del sinistre. Inhabitabilitat de l'edifici: allotjament provisional en un hotel.
 • Salvament, desenrunament i extracció de llots.
 • Danys als béns assegurats per les mesures adoptades per extingir o contenir el sinistre.
 • Despeses d'extinció.
 • Avaria de maquinària.
 • Responsabilitat Civil.
 • Reclamació.
 • Reconstrucció de jardins.
 • Impagament quotes comunitàries.
 • Accidents empleats de la comunitat.
 • Defensa i reclamació de danys.