Internet
 • Assegurances agràries

  No depenguis del cel

Aquesta assegurança cobreix els riscos que puguin afectar a les explotacions agrícoles, ramaderes o forestals. A continuació els hi detallem els productes que oferim i quines cobertures tenen: 

 • Assegurances Combinats de Danys
  Gota freda, Gelada, Incendi, Inundació, Pluja/Pluja Torrencial, Pansiment Fisiològic, Neu, Pedra, Xaloc, Vent/Vent Huracanat.
 • Assegurances de Rendiments
  Cobreix la pèrdua de rendiments que pot produir-se per qualsevol adversitat climatològica, que no pugui ser controlada per l'agricultor, incloent-hi la Sequera i la Gelada.
 • Assegurances Integrals
  Cobreix la pèrdua de producció a causa de qualsevol factor que obeeixi a fenòmens que no puguin ser normalment controlats per l'agricultor: Pedra, Incendi, Sequera, etc.
 • Assegurances Pecuàries
  En aquest tipus d'assegurances es poden garantir els danys de naturalesa climàtica, o altres fenòmens excepcionals, així com: Accidents, Malalties, Sacrifici obligatori d'animals per EEB, Despeses derivades de la destrucció d'animals morts, Danys per sequera a les pastures.